Conditii de confidentialitate

 

TERMENII SI CONDITIILE GENERALE DE VANZARE (TCGV)

 Articolul 1 - OBIECTUL SI DEFINIREA PRINCIPALELOR NOTIUNI UTILIZATE

Termenii si conditiile generale de vanzare (denumiti in continuare TCGV) se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre SC Bizmart SRL prin intermediul magazinului virtual www. qjoy.ro catre CUMPARATOR.

In acest TCGV principalii termeni au urmatoarea semnificatie:

"CUMPARATOR": persoana fizica, firma, companie sau alta entitate juridica care emite o COMANDA.

"VANZATOR": societatea comerciala Bizmart SRL avand sediul social in localitatea Oradea, Str. Ion Vidu 26, CUI RO28137696.

"BUNURI si SERVICII": orice proiect la cheie, echipament, material si/sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in COMANDA sau privitoare in alt mod la acestea care urmeaza a fi furnizate de catre VANZATOR CUMPARATORULUI.

"COMANDA": un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre VANZATOR si CUMPARATOR prin care VANZATORUL este de acord sa livreze BUNURILE si SERVICIILE si CUMPARATORUL este de acord sa primeasca aceste BUNURI si SERVICII si sa faca plata acestora.

"CONTRACT": o COMANDA confirmata de catre VANZATOR.

"DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA" (denumit in continuare DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

"SPECIFICATII": toate specificatiile si/sau descrierile BUNURILOR si SERVICIILOR asa cum sunt precizate in comanda.

 Articolul 2 - DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul mai sus mentionat, CUMPARATORUL este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care VANZATORUL isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

1) Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice

2) Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)

3) prezentul TCGV

Daca VANZATORUL confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor COMENZII. Acceptarea comenzii de catre VANZATOR se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea VANZATORULUI catre CUMPARATOR, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. VANZATORUL nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui CONTRACT.

Articolul 3 - VALABILITATE

Prezentul CONTRACT intra in vigoare la confirmarea COMENZII de catre VANZATOR. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre VANZATOR sau un furnizor al acestuia.

 Articolul 4 - OBLIGATIILOR VANZATORULUI

4.1 VANZATORUL isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in COMANDA si va livra BUNURILE si SERVICIILE care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile CUMPARATORULUI;

4.2 Informatiile prezentate pe site-urile VANZATORULUI au caracter informativ si pot fi modificate de catre VANZATOR, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;

4.3 Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la rubrica "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. VANZATORUL are libertatea de a gestiona informatiile primite, fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

 Articolul 5 - CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

VANZATORUL poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea CUMPARATORULUI, nefiind necesar acordul acestuia. VANZATORUL va fi intotdeauna responsabil fata de CUMPARATOR pentru toate obligatiile contractuale.

 Articolul 6 - DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

6.1 SC Bizmart SRL este unic proprietar al tuturor drepturilor referitoare la site ┼či la con┼úinutul acestuia. Site-ul ┼či con┼úinutul acestuia includ secrete comerciale ┼či drepturi de proprietate intelectual─â protejate de legile na┼úionale ┼či acordurile interna┼úionale cu privire la protejarea dreptului de autor ┼či a drepturilor conexe. Toate drepturile de proprietate, inclusiv cea intelectual─â, asupra site-ului ┼či a con┼úinutului sau vor r─âmâne în posesia VANZATORULUI si a afilia┼úilor s─âi sau a reprezentan┼úilor autoriza┼úi ai con┼úinutului site-ului, dup─â caz. Toate drepturile nemodificate de acest acord sau de catre SC Bizmart SRL sunt rezervate.

6.2 www.qjoy.ro , siglele ┼či logo-urile aferente sunt m─ârci înregistrate sau m─ârci de servicii ale SC Bizmart SRL sub diferite jurisdic┼úii ┼či sunt protejate de legile dreptului de autor, marc─â înregistrat─â ┼či alte drepturi de proprietate.

 Articolul 7 - CONFIDENTIABILITATE – PUBLICITATE

7.1 Toate planurile, documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre CUMPARATOR VANZATORULUI, incluzand fara a limita comanda, vor ramane in proprietatea VANZATORULUI. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la VANZATORULUI si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.

7.2 Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de CUMPARATOR cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al VANZATORULUI.

Articolul 8 - TERMENE - PENALITATI

8.1 In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, VANZATORUL este obligat sa anunte CUMPARATORUL de termenul estimat de finalizare a livrarii. CUMPARATORUL va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la VANZATOR cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite.

8.2 In cazul in care CUMPARATORUL intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de VANZATOR, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata.

8.3 In cazul in care VANZATORUL primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare.

Articolul 9 - FACTURARE – PLATI

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda.

VANZATORUL va emite catre CUMPARATOR o factura pentru BUNURILE si SERVICIILE livrate, obligatia CUMPARATORULUI fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

Articolul 10 - RISCURI SI RESPONSABILITATI

10.1 Livrare: VANZATORUL se obliga sa expedieze BUNURILE si SERVICIILE in sistem door-to-door catre CUMPARATOR si asigura un termen de 24 ore sau in mod exceptional 48 ore de la trecerea Comenzii in status Livrare, status care se poate consulta in contul personal creat de Cumparator pe site-urile anterior mentionate. In conditii exceptionale (meteorologice, starea drumurilor, accidente, etc), Vanzatorul va informa Cumparatorul despre intarzierea survenita si va furniza un termen estimat de livrare.

10.2 Transport – Ambalare Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare. Vanzatorul va efectua livrare Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei.

10.3 Servicii la fata locului Vanzatorul poate asigura, la solicitarea expresa a Cumparatorului - servicii constand in descarcarea, instalarea, pornirea si acceptarea livrarii. Aceste servicii vor fi negociate direct intre Vanzator si Cumparator, in ceea ce priveste pretul, conditiile de plata si conditiile de furnizare a acestora.

 Articolul 11 – ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile in termen maxim egal cu termenul de executie al Comenzii, fara a imputa Cumparatorului eventuale costuri legate de aceste operatiuni. De asemenea, Vanzatorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, ceea ce confera Cumparatorului (numai in conditiile actului normativ mentionat) dreptul ca in termen de 10 zile sa denunte unilateral Contractul, urmand sa primeasca in termen de 30 de zile de la denuntarea unilaterala in scris (document semnat de Cumparator si transmis electronic sau prin posta cu confirmare de primire) pretul Contractului, conditionat de returnarea Bunurilor si Serviciilor. Vanzatorul are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile Cumparatorului au fost cu rea intentie sa solicite daune interese catre Cumparator, in conditiile legislatiei.

 

Articolul 12 - MARFURI EXCEDENTARE

Orice marfuri livrate in exces fata de cantitatea prevazuta in Comanda pot fi refuzate de catre Cumparator in termen de 7 zile calendaristice de la livrare.

 

Articolul 13 - GARANTII

Garantia este asigurata de producator. Termenii sunt disponibili aici.

 

Articolul 14 - TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, aceste nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora. Vanzatorul nu poate fi facut responsabil de continutul coletelor expediate decat daca exista in document incheiat de catre Cumparator si reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

 

Articolul 15 – RASPUNDERE

15.1 Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.

15.2 Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

 

Articolul 16 - INCALCARE – TERMINARE

16.1 Daca vanzatorul nu executa obligatiile sale, inclusiv in perioada de garantie, Cumparatorul va notifica Vanzatorul asupra acestei neindepliniri. Un plan de actiune va fi validat intre Parti in termen de 3 zile de la notificare.

16.2 Cumparatorul poate sa anuleze o Comanda prin e-mail, inainte ca aceasta sa fi fost livrata. In caz contrar, comanda va face obiectul returnarii bunurilor, mentionat pe site-urile Vanzatorului

 

Articolul 17 - FORTA MAJORA

17.1 Nici una dintre p─âr┼úile contractante nu r─âspunde de neexecutarea la termen sau/┼či de executarea în mod necorespunz─âtor - total sau par┼úial - a oric─ârei obliga┼úii care îi revine în baza prezentului contract, dac─â neexecutarea sau executarea necorespunz─âtoare a obliga┼úiei respective a fost cauzat─â de for┼úa major─â, a┼ča cum este definit─â de lege.

17.2 Partea care invoc─â for┼úa major─â este obligat─â s─â notifice celeilalte p─âr┼úi, în termen de 3 zile, producerea evenimentului ┼či s─â ia toate m─âsurile posibile în vederea limit─ârii consecin┼úelor lui.

17.3 Dac─â în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaz─â, p─âr┼úile au dreptul s─â-┼či notifice încetarea de plin drept a prezentului contract f─âr─â ca vreuna dintre ele s─â pretind─â daune interese.

 

Articolul 18 - LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediu Vanzatorului.

 

Articolul 19 - PREVEDERI DIVERSE

Daca una sau mai multe prevederi ale prezentelor TCGV sunt in conflict cu oricare cerinta legal aplicabila, numite prevederi nu vor fi aplicate si Partile de vor stradui impreuna sa convina asupra unor noi prevederi care sa respecte spiritul prevederilor initiale. Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.